gedichtenlaboratorium van special arts

Schrijf gedichten in 10 stappen met uitleg en handige extra's

een gedicht in tien stappen met uitleg over de werkwijze per stap

startcolofon

Schrijf hier in 10 eenvoudige stappen een gedicht.

Deze web-app is gemaakt in het kader van project Het Andere Gedicht van Special Arts.

Je kunt hier:
  • zelf een gedicht schrijven (onder Doen)
  • ontdekken waarom je dat op deze wijze met een ander of met een groep zou doen (onder Snappen)
met als doel:
  • taalontwikkeling door middel van het schrijven van gedichten
  • een speelse en toegankelijke werkwijze daartoe bieden aan begeleiders en leerkrachten (van mensen met een beperking)

Wanneer je gedicht af is kun je het tot [datum] indienen voor de wedstrijd van Special Arts.
Lees hier hoe. Eerst maar eens beginnen!

Succes!

Begin »

Colofon

Deze website is een online variant van de cd-rom Vuurpijl voor Opa (bijlage bij het boek Vissen Zwemmen Leren). De applicatie is gebouwd in opdracht van Stichting Special Arts in het kader van project Het Andere Gedicht.

Alle rechten van deze applicatie zijn in handen van Blindschelders & Raadsman (Naomi Blindeman en Inge Raadschelders). Neem voor vragen of opmerkingen over inhoud, gebruik of begeleiding contact op met info@blindschelders.nl

Gebruikte literatuur (zie ook de literatuurlijst)
  • Taal leren op eigen kracht, Suzanne van Norden, van Gorcum, 2004
  • Mijn hersens denken als ik slaap, diverse auteurs, De Stiel / AGO, 1999
  • Ik schilder de honden blauw, diverse auteurs, De Stiel / AGO, 2000
  • Alles op de fiets, Rutger Kopland, van Oorschot, 1969
  • Verzamelde gedichten, Hendrik Marsman, Querido, 1941
Verantwoording

De lijst met onderwerpen is aangepast overgenomen uit het boek Taal leren op eigen kracht van Suzanne van Norden. De gedichten onder Gereedschap zijn overgenomen uit de bundels Mijn hersens denken als ik slaap en Ik schilder de honden blauw.

De manier van werken die op deze website wordt gebruikt en besproken is geen vaststaande methode. De beschrijvingen van het proces en de gedachte daarachter dienen als handvat, maar vormen geen kant-en-klaar recept voor succes. Wij hebben ervaren dat iedereen gedichten kan maken, ongeacht de aard en zwaarte van de handicap. Iedere groep en ieder individu vraagt daarbij om zijn eigen aanpassingen. Deze webapplicatie vormt daartoe een basis.

In deze website wordt meestal gesproken over De deelnemer. Daarmee wordt bedoeld wie voor de gebruiker (docent of begeleider) van toepassing is: de individuele leerling uit het speciaal onderwijs of cliënt van een zorginstelling óf een groep of klas van een school of instelling. Voor de enkelvoudige mannelijke vorm is louter gekozen met het oog op de leesbaarheid.